facebook twitter youtube
in Uncategorized - 21 Mar, 2014
by admin - no comments

האתר שלי, אתר אינטרנט, צפה באתר, לאתר החברה

מציאות החיים המודרנית מתאפיינת בסדר יום עמוס ותובעני מדי יום ביומו. רבים מאיתנו עובדים במשרות התובעות מאיתנו להקדיש זמן ניכר מחיינו לטובת העבודה. סביבת העבודה המודרנית היא לרוב סביבת עבודה המאופיינת בסביבת עבודה משרדית המנגישה אותנו עם חברינו לעבודה מדי יום ביומו. לעיתים אנו מבלים את מרבית יומנו עם עמיתנו למשרד יותר מאשר עם בן זוגנו עד שלעיתים אנו נזקקים לטיפול ייעוץ זוגי בגין הזנחה של בת הזוג לטובת בילוי שעות רבות במשרד.בכל זאת אין צורך להגיע לטיפול ייעוץ זוגי וטוב יהיה אם באירועים חברתיים ננגיש את בני זוגנו עם עמיתנו לעבודה. ובכל זאת בהעדר אירועים חברתיים, לא רבים מעובדי המשרד מכירים את משפחתו המורחבת של חבריהם לעבודה על אף שהוא מבלה את מרבית ימיו עם אותם עובדים.

רבים מהמנהלים של חברות ענק בארצות הברית השכילו להבין כבר לפני עשרות שנים שיחסי חברה תקינים בין העובדים ישפרו בעשרות מונים את אופי החברה ותפוקתה לאין שיעור. יחסי אנוש טובים בין העובדים היא מפתח לשינוע נכון של מארג העובדים. השקעה נכונה בעובדים דורשת אומנם הוצאה לא קטנה מצד המעסיקים אלא שהתשורה שהם יקבלו מתוך טיפוח ועידוד זה היא גדולה ביותר.
אומנם תרבות הגיבוש החברתי בעבודה טרם קיבל את מימדיו בתרבות העבודה בישראל זולת חברות הענק שבארץ אשר אימצו לחיקם מיסוד של תרבות הטיפול לעובדים והיחס המפנק אותו הם מקבלים. דוגמאות ידועות יוצאות מבית מדרשה של חברת הענק גוגל שמעניקה לעובדיה אירועי ענק, מסיבות, חדרי כושר ואוכל איכותיובתמורה לכך מצפה החברה שהעובדים יחזירו על הטבה זו בעבודה קשה ומאומצת.

אתר הבית שלהם